Aanmelding & werkwijze

Aanmelden kun je telefonisch doen of via e-mail. Mocht ik niet direct tijd hebben, dan bel ik je terug om een eerste inschatting te maken van de reden voor aanmelding. Mocht in het telefonisch gesprek blijken, dat je geen gepaste hulp binnen onze praktijk kan ontvangen, word je geadviseerd waar je wel terecht kan, of er vindt een terugoverdracht naar de verwijzer plaats.

Als je na de eerste inschatting geschikt blijkt te zijn voor de behandeling binnen onze praktijk, word je op de wachtlijst geplaatst met de informatie over de verwachtte wachttijd. Daarna zal een intakegesprek gepland worden. Tijdens dit gesprek word je geïnformeerd over alle praktische zaken van de deelname aan de behandeling (geheimhouding, klachtenregeling, kosten, duur van de sessies, frequentie van contacten, intake- procedure, declaraties-procedure, procedure in geval van crisis, enz.). Tevens informeer ik je over mijn bevoegdheden, specialisaties en de behandelmethodes die ik hanteer.

De psychotherapeut houdt van iedere cliënt een dossier bij. Dossiervoering is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De intake omvat enkele gesprekken om in kaart te brengen wat de problemen zijn en wat een geschikte aanpak daarvoor zou zijn. Dit eindigt met een indicatiestelling verslag. Op basis daarvan en in samenspraak met jou wordt een behandelplan opgesteld, met zo concreet mogelijk omschreven behandeldoelen. Als je geen bezwaar hebt, wordt de verwijzer op de hoogte gesteld over de conclusie van het onderzoek en over het behandelplan. Binnen onze praktijk hanteer ik geen wachttijd tussen de intake- en de start behandeling, dus de intake-fase gaat over in behandeling.

Wachttijd

Momenteel heeft de praktijk een gemiddelde wachttijd van 26 weken. Dit geldt van aanmelding tot intakegesprek. Na het intakegesprek kan de behandeling direct starten. Maandelijks wordt deze wachttijd bijgewerkt.