Loading...
SOCIAL MEDIA BELEID 2017-11-06T14:04:59+00:00

Social media beleid

Dit document zet uiteen welke richtlijnen ik hanteer voor het gebruiken van social media.

Door dit te lezen krijgt u er goed zicht op hoe ik me als deskundige in de geestelijke gezondheidszorg gedraag op internet, en wat u van me kan verwachten als het gaat om interacties die tussen ons zouden kunnen plaatsvinden op internet. Als u vragen heeft over dit stuk, wil ik u van harte aanmoedigen deze ter sprake te brengen in onze sessies. Omdat internettechnologieën zich snel ontwikkelen, kan het nodig zijn dat ik mijn beleid moet herzien. Als dat het geval is, zal ik u deze herzieningen uiteraard doorgeven.

Vrienden worden
Ik accepteer geen vriendschaps- of connectieverzoeken van huidige of ex-cliënten op welke sociale netwerksite dan ook. Ik ben van mening dat als ik cliënten zou toevoegen als contact op een van de platforms, uw vertrouwelijkheid en onze wederzijdse privacy in het geding kan komen. Het kan ook de grenzen van de therapeutische relatie vertroebelen. Als u hier vragen of opmerkingen over heeft, spreek ik daar graag verder met u over in een sessie.

Volgen
Ik volg zelf geen (ex-)cliënten via social media. De reden hiervoor is om verwarring te voorkomen wat bij de therapie hoort, en wat niet. Alles wat u met mij deelt in de therapiekamer hoort bij de therapie, alle communicatie daarbuiten niet en zal ik daarom ook niet actief opzoeken. Als u iets met mij wilt delen wat u via online media communiceert dan kan dat uiteraard wel in de sessie die ik met u heb. In de spreekkamer kunnen we alles wat u bezig houdt samen bespreken en onderzoeken.

Interactie
Stuurt u mij a.u.b. geen berichten via bijvoorbeeld linkedin. Deze media zijn niet veilig genoeg om persoonlijke berichten te versturen, en de kans is groot dat ik deze berichten niet tijdig onder ogen krijg. U heeft mijn telefoonnummer en e-mailadres gekregen waarop u mij kunt bereiken. Als u mij meer dan alleen praktische zaken zoals het verzetten van een afspraak stuurt, wees er dan van bewust, dat deze informatie in uw dossier wordt opgenomen. Dit is conform de onze (wettelijke) beroepsrichtlijnen.

Zoekmachines
Ik gebruik geen zoekmachines om informatie over u te achterhalen. Alleen de gegevens die u aan mij verstrekt, zijn tot mijn beschikking. Ook zal ik niet uw social media profielen bekijken als uw naam voorbij komt. Mocht het andersom zo zijn dat u informatie over mij zoekt of op een andere manier tegenkomt, dan nodig ik u uit om dit met mij bespreekbaar te maken. Het kan zijn dat u materiaal over mij tegenkomt wat u gaat bezighouden in uw therapie, mogelijk dat het onze werkrelatie beïnvloedt of zelfs verstoort. Het is belangrijk dat dit dan bespreekbaar is. Zo kan ik u toelichting of uitleg geven over de context van de informatie die u heeft, en kunnen we samen ook stil staan bij alle gevoelens, gedachten die bij u opgeroepen zijn hierdoor.