Loading...
KOSTEN & VERGOEDINGEN 2019-02-25T10:31:49+00:00

Kosten en Vergoedingen

Vergoedingen psychotherapie 2017

Let op: deze informatie wordt zo veel mogelijk actueel gehouden, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleent. Zorg altijd dat u goed op de hoogte bent van uw specifieke polisvoorwaarden die u bent overeengekomen met de zorgverzekeraar.Ik werk ongecontracteerd, dat wil zeggen, dat ik bewust geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars. Op die manier houd ik de regie over de behandeling waar het hoort. In de kamer, bij mij en de cliënt. Ik zal u telefonisch of tijdens ons eerste intakegesprek meer uitleg geven over de procedure.

Als psychotherapeut word ik vanuit de basisverzekering vergoed. Bij een restitutiepolis krijgt u in de regel 100% van de sessies vergoed. Bij een naturapolis, wordt 75% tot 80% van de kosten vergoed. Het aandeel in de kosten dat uw verzekering niet vergoedt is in principe voor eigen rekening, echter dit is wel bespreekbaar met mij.

Ik raad u dan ook aan vooraf goed bij uw zorgverzekering na te vragen hoeveel u vergoed krijgt.

U dient rekening te houden met uw eigen risico, dat wordt met uw vergoeding verrekend. Als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding door de verzekeraar is een verwijzing door de huisarts of een andere arts noodzakelijk. Soms worden een aantal sessies door een werkgever of het UWV vergoed.

Eigen Risico
Iedere verzekerde heeft jaarlijks een wettelijk eigen risico. Afhankelijk van uw polis kunt u een hoger eigen risico hebben bovenop het wettelijk eigen risico. Het eigen risico is van toepassing op uw behandeling.

Zelf betalen
Wilt of kunt u geen verwijzing krijgen van de huisarts, of wilt u om een andere reden dat uw behandeling particulier gefactureerd wordt, dan wordt een tarief gehanteerd van 85 euro per zitting van 60 minuten.

Afzeggen en no-show
Tot mijn spijt wordt met ingang van 1 januari 2012, kosten voor niet tijdige afmelding voor een afspraak bij mij niet meer gedragen door de ziektekostenverzekering en is het algemeen gebruik deze kosten bij u in rekening te brengen. Ik verzoek u om de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u niet tijdig annuleert dan ben ik genoodzaakt om €45,- bij u in rekening te brengen.