Loading...
BEROEPSCODE 2017-11-06T14:05:31+00:00

Beroepscode

Alle psychotherapeuten zijn verplicht zich te houden aan de door de beroepsgroep opgestelde gedragsregels.

Alle psychotherapeuten zijn verplicht zich te houden aan de door de beroepsgroep opgestelde gedragsregels die zijn vastgelegd door de NVP (Nederlandse vereniging voor psychotherapie) in de Beroepscode voor Psychotherapeuten (2007).

De beroepscode biedt iedere psychotherapeut een leidraad voor het beroepsmatig handelen. Met de beroepscode wil de NVP de beroepsethische reflectie bevorderen. Daarnaast is de code ook voor cliënten een informatiebron als het gaat om gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten.

De psychotherapeut houdt van iedere patiënt een dossier bij. Dossiervoering is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Psychotherapeuten met een eigen praktijk zijn tevens wettelijk verplicht een waarneemregeling te treffen. Deze verplichting vloeit voort uit de plicht tot continuïteit van zorg en het kunnen uitoefenen van de wettelijke patiënten rechten, zoals omschreven in de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en in de beroepscode zijn onder meer geregeld
– geheimhoudingsplicht
– toestemming voor de behandeling
– eisen aan de dossiervoering
– de plicht tot continuïteit van zorg
– het verbod op verstrekken van verklaringen met een waardeoordeel
– een verbod op het aangaan van andere relaties dan een behandelrelatie geregeld.

Link naar beroepscode: assets.psychotherapie.nl