Loading...
OVER MEZELF 2019-02-25T12:04:32+00:00

Over mezelf

Ik ben BIG- geregistreerd psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog en ik ben meer dan 12 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben gespecialiseerd in de psychoanalytische psychotherapie, de cliëntgerichte psychotherapie en integratieve psychotherapie. Ik onderschrijf de beroepscode voor psychotherapeuten zoals vastgelegd door de Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten. Als behandelaar houd ik me aan de herregistratie-eisen voor psychologen. Als behandelaar heb ik me ook aangesloten bij een intercollegiale toetsing, welke maandelijks bij elkaar komt.

Klachten- en geschillenregeling:

Als zelfstandig gevestigd psychotherapeut ben ik tevens lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten, de LVVP, en hanteer ook hun klachtenregeling. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over de behandeling, dan is het erg belangrijk om daar samen over te praten. Als dat niet voldoende tot een oplossing leidt, kunt u zich eventueel wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging. (www.lvvp.info.nl)

Registraties

BIG-registraties
psychotherapeut 19920642416
gz-psycholoog 19045942225

AGB-codes
Witlox- psychotherapie 94- 062711
KvK: 59087641

kwaliteitsstatuut

Het Kwaliteitsstatuut van Witlox – Psychotherapie is hier te downloaden.